Skip to content

Verwijzing

Als huisarts, jeugdarts, medisch specialist kunt u jeugdige cliënten (0-18) verwijzen naar onze praktijk voor specialistische jeugd-ggz en orthopedagogische hulp. Uw verwijzing kunt u bij voorkeur doen via www.zorgdomein.nl.  U verwijsbrief kunt u ook verzenden via www.zorgmail.nl, info@lgfc.nl, per post of meegeven aan de cliënt/ouders.

Uw verwijsbrief dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • Naam cliënt
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • BSN
 • Reden van aanmelding
 • Geef aan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-V benoemde stoornis
 • De ervaren klachten en/of problematieken
 • Huidige/eerdere hulpverlening
 • Relevante comorbiditeit
 • Complexiteit/risico’s

Wilt u weten wanneer u kunt verwijzen, kijk dan hier. Mocht u behoefte hebben aan overleg voordat u verwijst, neem dan gerust contact op. 

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02