Skip to content

Klachtenregeling

Bent u ontevreden over de hulpverlening, dan kunt u een klacht indienen.

Eerste stap

Bespreek uw klacht met uw hulpverlener. Komt u samen er niet uit, neem dan schriftelijk contact op met de leidinggevende.

Tweede stap

Bespreek uw klacht met de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon van het AKJ via www.akj.nl.

Derde stap

Bespreek uw klacht met de externe vertrouwenspersoon en deze kan u adviseren en bemiddelen bij uw klacht. Komt u er samen niet uit, dan volgt de vierde stap.

Vierde stap

Samen met uw vertrouwenspersoon van het AKJ kunt u uw klacht neerleggen bij externe klachtencommissie: www.erisietsmisgegaan.nl. Mocht u redenen hebben om voorgaande stappen over te slaan, kunt u ook direct contact opnemen met de externe klachtencommissie.

Vijfde stap

Mocht u er met de eerste vier stappen niet uitkomen, dan kunt u nog contact opnemen met de kinderombudsman (www.dekinderombudsman.nl) of met het regionaal college voor tuchtrecht in de gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl). 

Vertrouwenspersonen

 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Family Care.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Family Care, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Family Care.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 555 1000
  • E-mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02