Skip to content

Visie, Missie, Strategie

Onze visie 

Het kind staat centraal in de context van gezin, school en maatschappij. Wij kijken niet alleen naar klacht en beperking, maar vooral naar kracht en mogelijkheid. 

“Niet naar beneden kijken, maar hoofd omhoog.”

Onze missie 

De eigen kracht van kind en gezin herkennen, erkennen, versterken en positief benutten en zo begeleiden naar zelfregie en positieve gezondheid.

Onze strategie 

Wij bieden multidisciplinaire hulp op maat. Immers ieder kind en elke situatie is anders. Met een contextuele benadering wordt ook de omgeving van het kind bij de behandeling betrokken.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02