Skip to content

Onze werkwijze

Heeft uw kind onze hulp nodig? Dan is onze werkwijze als volgt:

Uw kind of uw gezin heeft misschien hulp nodig. U maakt zich zorgen, of iemand heeft u naar onze praktijk verwezen. Hoe gaat het dan verder?

  1. Ouders/verzorgers nemen contact op met de praktijk
  2. Ouders/verzorgers vragen een verwijsbrief bij de kinder- jeugd- of huisarts aan
  3. Intakegesprek wordt gepland, behoeften worden besproken en afgestemd
  4. Traject wordt gestart; psychodiagnostisch onderzoek en/of behandeling wordt ingezet
  5. Denk bij psychodiagnostisch onderzoek aan: capaciteiten-, neuropsychologisch- en psychiatrisch onderzoek
  6. Denk bij behandelingen aan IEMT/EMDR, lichaamsgerichte therapie, psychotherapie, systeemtherapie, integratieve therapie of beeldende vak-therapie
  7. Tussentijds worden er evaluaties gehouden
  8. Bij behaalde behandeldoelen wordt het traject afgesloten

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02