Skip to content

Het kind
staat centraal

Multidisciplinair en contextueel

Family Care is een praktijk voor specialistische jeugd-ggz en orthopedagogische hulp. Wij bieden multidisciplinaire hulp op maat aan jeugdigen en ouders. In onze hulpverlening staat de jeugdige centraal in de context van gezin, school en maatschappij.

brugklastraining
Schilderij

Hulp nodig?

Met liefde, goede zorg, opvoeding, begeleiding en scholing ontwikkelen kinderen zich tot verantwoordelijke zelfstandige en zelfverzekerde volwassenen. Helaas verloopt de ontwikkeling van kinderen niet altijd zo vanzelf. Naast kind-gebonden factoren kunnen allerlei ongunstige omstandigheden, stressvolIe levensgebeurtenissen en opvoedproblemen van negatieve invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen. Psychische klachten, leer- en gedragsproblemen, problematisch zelfbeeld, communicatie- en relatieproblemen leiden dan tot problemen in het functioneren binnen gezin, school en maatschappij. Passende professionele hulp is dan nodig.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02