Skip to content

Privacyverklaring

Ondanks de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar heeft een ouder met gezag recht op verwijdering van dossier! Dit recht weegt zwaarder dan de wettelijke bewaartermijn. Maar hierbij weeg je wel het belang van het kind mee, zoals de veiligheid van het kind (bijvoorbeeld als kind mogelijk mishandeld wordt, dan moet je uiteraard niet zomaar gegevens laten verwijderen door een ouder). Voor inzage, correctie of verwijdering maak je eerst een afspraak met ouders. Probeer in gesprek de angel eruit te halen met boze ouders, zodat er geen inzage o.i.d. nodig is. 

Feitelijke onjuistheden kun je door de ouders laten corrigeren (zoals adresgegevens e.d.), maar inhoudelijk kunnen ze niet zomaar dingen veranderen! Wel kun je bij inzage een verklaring van de ouder met hun eigen mening toevoegen aan het dossier, als die mening anders is dan jouw visie.
De privacyverklaring moet je op de website zetten, maar moet je ook tijdens de intake met ouders bespreken. (Bijv uitleggen dat je voorzichtig met persoonsgegevens omgaat en dat ze inzagerecht hebben.)

U heeft recht op inzage, rectificatie van feitelijke onjuistheden of verwijdering van de persoonsgegevens die we van uw kind tot 16 jaar hebben. Indien u het oneens zou zijn met de inhoudelijke tekst in het behandeldossier, kunt u uw eigen mening laten toevoegen aan het dossier d.m.v. van een verklaring hieromtrent. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers, hoewel dit mogelijk wel gevolgen zou kunnen hebben voor (het vervolg van) het behandeltraject. Verder heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens naar ons sturen per e-mail. Een eventueel verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens kunt u ook sturen per e-mail. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij zullen vervolgens een afspraak met u maken en ingaan op uw verzoek, tenzij het belang van uw kind hierin zwaarder weegt. Voor meer informatie hierover kunt u zich uiteraard tot ons wenden.

Inzagerecht

Ouders van een kind tot 16 jaar hebben dus recht op inzage en zelfs verwijdering van gegevens (daarvoor moeten dan beide gezaghebbende ouders een verzoek doen).

Daarvoor maak je altijd een aparte afspraak en print je het dossier uit. Bepaalde feitelijke gegevens mag je afschermen in belang van kind, zoals als moeder bijv een geheim adres heeft.

Het inzagerecht is ook voor kind vanaf 12 jaar, samen met ouders.

Vanaf 16 jaar heeft kind zelfstandig inzagerecht, ouders geen inzagerecht.

Ouders zonder gezag hebben geen inzagerecht, maar hebben wel informatierecht als hun kind jonger is dan 16 jaar, d.w.z. als ze bellen voor informatie, je dan in grote lijnen iets over de behandeling moet zeggen.

Ouders zonder gezag hoef je niet bij de behandeling te betrekken, tenzij je zelf denkt dat het belangrijk is voor de behandeling uiteraard.

Dossiervoering

Belangrijk om informatie in het dossier zo ‘neutraal’ en feitelijk mogelijk op te schrijven, vanwege het recht om het gehele dossier in te zien. Bijv als een gescheiden ouder een duidelijke mening heeft over zijn/ haar ex-partner, dan moet je deze mening niet overnemen en slechts summier en globaal opschrijven in het dossier.
Dingen die je leert in supervisie of ideeen voor je behandelaanpak kun je wel (summier) opschrijven in het dossier omdat dit je eigen reflectie weergeeft, vanuit de verantwoorde zorg die je wil leveren.

Als je bijv twijfels hebt over de aanwezigheid van een stoornis bij een kind, moet je dat ook voorzichtig beschrijven en dan meer in vragende/ onderzoekende vorm, bijv: ‘Is er wel eens oz naar autisme bij hem gedaan?’

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02