Skip to content

Onderzoek en diagnostiek

Wanneer er tijdens de intake, of later in het traject, hulpvragen zijn waarbij diagnostiek toegepast dient te worden, dan kan er onderzoek gedaan worden. Dit gebeurt altijd in overleg. Er kan gedacht worden aan hulpvragen omtrent problemen in leren, sociaal-emotioneel, persoonlijk, psychisch of gedrag. Het onderzoek wordt zo samengesteld dat het passend is voor de leeftijd en de hulpvraag van het kind. Vaak krijgen ouders en/of de leerkracht ook wat vragenlijsten mee om zelfstandig in te vullen als onderdeel van het onderzoek. Bovendien wordt er standaard na het onderzoek een consult bij de kinder- en jeugdpsychiater ingepland.

Enkele voorbeelden van onderzoeken zijn:

  • Hiermee wordt er gekeken naar de capaciteiten van het kind en mogelijke sterktes en zwaktes. Deze wordt vaak standaard uitgevoerd, omdat dit een basisbeeld geeft van het kind.
  • Neuropsychologisch onderzoek. Dit is een zeer gevarieerd onderzoek en wordt passend gemaakt voor de hulpvraag en het kind. Met dit onderzoek kan gekeken worden naar ADHD, Autisme Spectrum Stoornis en andere problematieken. (hechting en psychiatrie er nog bij zetten)

Met de onderzoeksresultaten en de bevindingen van de kinder- en jeugdpsychiater kan er een klinisch en betrouwbaar beeld geschetst worden van mogelijke problematieken. Dit wordt in een adviesgesprek besproken en daarbij kan er ook gekeken worden naar mogelijke vervolgstappen die passend kunnen zijn.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02